Honlapunk cookie-kat használ. Cookie tájékoztatónkat itt érheti el. Adatkezelési nyilatkozatunkat itt érheti el.
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 1.
Gépkezelő (targoncavezető, emelőgépkezelő, földmunkagépkezelő) árkalkulátorunkat ide kattintva éri el!!
Tovább az összes hírre

ECDL vizsgáztatás

Rendszeresen tartunk ECDL tanfolyamokat, és folytatunk ECDL vizsgáztatási tevékenységet.

ECDL vizsgára vagy tanfolyamra való jelentkezéssel kapcsolatban kérjük, keresse munkatársunkat, Zsigus Attilát (46/347-207)

ECDL vizsgatermünkben lehetõséget tudunk biztosítani ECDL vizsga lebonyolítására.

Az ECDL modulokkal és vizsgázással kapcsolatos részletes információkat az ECDL magyarországi weboldalán találhat, az alábbi logora kattintva!

TÁJÉKOZTATÓ AZ ECDL PROGRAMRÓL

Az ECDL program

Az ECDL (European Computer Driving Licence – a digitális írástudás európai tanúsítványa; Európán kívül ICDL – International Computer Driving Licence) az informatikai írástudás nemzetközileg egységes tanúsítványa. A program nemzetközi irányítását az ECDL Alapítvány végzi, amelyet a CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) hozott létre 1996-ban.
Az ECDL és ICDL elnevezések és logóik Írországban és más országokban a European Computer Driving Licence Foundation Limited – ECDL-F (a továbbiakban "ECDL Alapítvány") védjegye.

Az ECDL Program részei

Termékfelsorolás

Az ECDL egységes nemzetközi szabályok alapján mûködõ moduláris vizsgarendszer, amelynek bevezetésével, terjesztésével, minõségbiztosításával és teljes körû ellenõrzésével kapcsolatos valamennyi jog Magyarországon a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot (továbbiakban: NJSZT ECDL Iroda) illeti. A vizsgáztatás az NJSZT által akkreditált ECDL vizsgaközpontokban történik. A vizsgaközpontok akkreditációját az NJSZT által felkért szakértõkbõl álló Minõsítõ Bizottság szakvéleménye alapján az Akkreditációs Bizottság végzi.
ECDL vizsgaközpont (oktatási központ, stb.) Magyarországon, ill. meghatározott határon túli intézményekben kizárólag az NJSZT felhatalmazása által mûködhet.
Az ECDL Standard bizonyítványért a vizsgázóknak 7 (4+3), az ECDL Base bizonyítvány megszerzéséért 4 (3+1) sikeres modulvizsgát kell letenniük.
A bizonyítvány megszerzésére az elsõ vizsgától számított 3 éven belül van lehetõség.
A közoktatási intézményekben tanuló diákok számára lehetõség van arra, hogy a modulvizsgákat 3 év helyett az elsõ vizsga teljesítésétõl számított 4 éven belül teljesítsék. Ez a lehetõség csak azon diákokra vonatkozik, akik közoktatási keretek között készülnek fel a vizsgákra, és az általános vagy középiskolai évek alatt teljesítik mind a 7 modulvizsgát. Ilyen esetben a 7 sikeres vizsgát igazoló vizsgakártya ECDL Irodába küldésekor a vizsgaközpontnak mellékelnie kell a vizsgázó iskolája által errõl kiállított igazolást. (Az ECDL Base megszerzésére a rendelkezésre álló idõ egységesen 3 év.)

Mi az ECDL?

ECDL: Európai Számítógép-használói Jogosítvány - European Computer Driving Licence
Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsõsorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.
Az ECDL finn ötlet alapján 1996. óta létezik. Az ECDL gyártófüggetlen, minõségbiztosított, decentralizált módon megszerezhetõ és világszerte kellõképpen elterjedt, ezáltal az egyetlen, amely minden szempontból megfelel az EU e-Europe akcióterveknek. A bizonyítványt az EU csaknem valamennyi kormánya elismeri.

Az ECDL célja

Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, és annak elõsegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljesértékû tagjává válhasson. Számokban kifejezve a cél, hogy Magyarország lakosságának 6-8%-a igazolt módon informatikai írástudóvá váljon.

Kinek és miért jó?

Az ECDL megbízható (a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja), egyszerû (konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos elõnyt jelent), minõség-orientált (az EU által támogatott, és a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt vizsgarendszer), végül, de nem utolsósorban pedig független, azaz készségeket alakít ki, amelyek a hardver és szoftver típusától függetlenül biztosítják az alapvetõ alkalmazásokban való jártasságot.
Az ECDL elõnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdõk számára.

A munkavállalók szempontjait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

Pályakezdõk és munkanélküliek hasonló elõnyöket élveznek:
Végül, de nem utolsósorban vizsgáljuk meg a munkáltatók ECDL-bõl származó elõnyeit:
  Munkavállalóknak Pályakezdõknek/Munkanélkülieknek  Munkáltatóknak
 Megbízható:
A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja
 
Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges tudást

 Széles körû tudással felkészít a várható munkaerõ-piaci kihívásokra  
Készség-szinten garantálja a munkakör ellátásához szükséges tudás meglétét

 Egyszerû:
Konkrét követelmény, moduláris forma
 
Alkalmas a munka melletti önálló tanulásra is

 
Önálló szakma tanulása mellett könnyen elsajátítható ismeretek

 
A feladatokhoz igazodva folyamatosan bõvíthetõ tudás

 Minõség-orientált:
Az EU által támogatott rendszer
 
Növeli a munkaerõ- piaci esélyeket

 
Munkaerõ-piaci esélyeket teremt

 
Az EU-ban támasztott követelményeknek megfelelõ tudás

 Független:
Szabadon választott hardver és szoftver
 
A megszerzett tudás konvertálható

 
A megszerzett tudás specializálható

 
A munkavállaló nem igényel külön betanítást

  

Hogyan szerezzünk ECDL-bizonyítványt?

Magyarországon ECDL-vizsgát bármely akkreditált ECDL-vizsgaközpontban lehet tenni. A vizsgák megszerzéséhez vizsgakártyát kell váltani, a kártya bármelyik vizsgaközpontban megvásárolható. A vizsgákat az elsõ sikeres vizsgától számított (legfeljebb) három éven belül kell teljesíteni. Az egyes vizsgák természetesen Magyarországon kívül is, bármely ECDL-tagország vizsgaközpontjaiban letehetõk, ehhez csupán egy érvényes vizsgakártyára van szükség.

A vizsgakártya

A vizsgakártyát a vizsgázónak minden vizsgára magával kell vinnie: sikeres vizsga esetén a vizsgaközpont a kártyán a modulvizsga teljesítését igazolja. Amikor a vizsgázó valamennyi vizsgáját letette, a vizsgaközpont a kártyáját megküldi az NJSZT ECDL irodájába, ahol ennek alapján kiállítják az ECDL bizonyítványt. Fakultatív modulok (Képszerkesztés, Webkezdõ, CAD) esetén vizsgakártya nincsen, sikeres vizsga után a bizonyítványt a vizsgaközpont bocsátja ki.

A vizsgák

Vizsgára bármely akkreditált vizsgaközpontnál lehet jelentkezni. Minden vizsga 45 perc. Mivel az ECDL gyártófüggetlen program, a gyakorlati vizsgákat a vizsgaközpontnál rendelkezésre álló akkreditált szoftverek bármelyikén le lehet tenni. Egy napon több vizsga is tehetõ, azonban sikertelen vizsgát ugyanazon a napon megismételni nem lehet.

A vizsga lebonyolítása

Az ECDL vizsgára történõ jelentkezéskor a vizsgázónak be kell mutatnia a személyi igazolványt vagy az útlevelet (14 éven aluliak esetében az érvényes diákigazolványt), és az érvényes vizsgakártyát.
Amennyiben a vizsgára 4 fõnél többen jelentkeznek, a vizsgát a vizsgaközpont köteles megtartani.
A vizsgázók személyazonosságának ellenõrzése a jelentkezéskor számukra kiadott regisztrációs lap ill. személyazonossági igazolvány alapján történik. A 14 év alatti, személyi igazolvánnyal nem rendelkezõ vizsgázók személyi lapjuk vagy érvényes diákigazolványuk bemutatásával igazolhatják magukat.
A vizsgák megkezdése elõtt a vizsgabiztos megállapítja a vizsgázók személyazonosságát és tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökrõl, a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményérõl, továbbá gondoskodik a vizsga rendjének megtartásáról. Ezt követõen kiadja a vizsga feladatait.
Segédeszköz nem használható, a teremben elérhetõ távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.
A vizsgázók számára a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat és lemezeket kell biztosítani. A vizsga során csak ezekre lehet dolgozni.
A rendelkezésre álló idõ modulonként maximum 45 perc. Ebbe az idõbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás, stb.) kiesõ idõ nem számítható bele.
Ha a vizsgázó befejezte a feladat(ok) kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idõ letelt, a nála lévõ összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó mágneslemez(eke)t átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki közvetlenül a kidolgozást követõen ráírja a beadás idõpontját, és ellátja kézjegyével.
Az idõ lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, a vizsgát meg kell ismételni.
A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.
A terembõl a vizsgázó semmilyen, a kérdésekkel és megoldásokkal kapcsolatos anyagot nem vihet ki.
A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat elkészítéséhez tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.
A vizsgabiztos amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a terembõl eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját. Az esetet az ECDL Akkreditációs Bizottság felülvizsgálja, és döntést hoz, amelyrõl a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.
Ha a vizsgázó orvosilag igazolt fogyatékossága miatt a vizsga írásbeli részének (IT Alapismeretek) letételére nem képes, akkor e vizsga követelményeinek szóban tehet eleget.
Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidõpontban nem jelenik meg, számára új idõpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségrõl ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.
Az ECDL vizsga nyelve Magyarországon magyar, illetve, ha erre a vizsgaközpont lehetõséget biztosít, egyéb idegen nyelv, elsõsorban angol.
Magyar nyelvû vizsga esetén a feladatlapokat a vizsgaközpontok a mindenkori hivatalos, nyilvános könyvárusi forgalomban is kapható ECDL vizsgapéldatárból állítják össze, minden modulnál az abban szereplõ kritériumok alapján.
Az angol nyelvû vizsgák feladatait a nyilvános forgalomban nem lévõ európai feladatgyûjteménybõl (MQTB) választják ki.

A vizsgázók teljesítményének értékelése

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgabiztos végzi az ECDL követelményei alapján. A vizsgázó - fiatalkorú vizsgázó esetén a szülõ - a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott módon megtekintheti. A sikeres vizsgákat egyenként, a vizsgakártyán erre megjelölt helyen a vizsgaközpont igazolja, oly módon, hogy az erre megjelölt helyre a "MEGFELELT" minõsítést írja be. A sikertelen vizsgákat a vizsgakártyára nem vezetik fel.


ECDL bizonyítványok: 
http://njszt.hu/ecdl/bizonyitvanyok
ECDL követelmények:
http://njszt.hu/ecdl/kovetelmenyek
ECDL felkészülés:
http://njszt.hu/ecdl/felkeszules


Miért érdemes nálunk tanulni?

Cégünk bemutatása

rólunk hírek képzéseink induló tanfolyamaink ecdl vizsgaszervezés kapcsolat